Rehabilitació i ampliació de l’escola bressol municipal Trinitat Nova

Barcelona. 2017

 

La intervenció a l’Escola Bressol Municipal de Trinitat Nova parteix de la voluntat de crear un nou front que cusi la planta primera de l’edifici principal amb la planta segona del Mercat Municipal de Trinitat Nova, d’us propi de la llar d’infants.

Aquest nou front es configura mitjançant un conjunt de cossos independents, de fusta laminada. Això permet la possibilitat d’ampliació per fases, sense afectar la resta dels espais interiors. Es planteja la reorganització de les circulacions, així com de tots els espais interiors de l’escola.

La proposta es basa en una intervenció completa a l’edifici però que pugui fer-se en la major brevetat possible per tal de no entorpir el normal funcionament del curs escolar, per això es proposa un sistema constructiu prefabricat i de ràpid muntatge (com és la fusta contralaminada). El factor principal és el nen (habitant dels espais interiors) es per això que els materials escollits són sobretot la fusta i el vidre, materials amables en el contacte directe i que permeten venir prefabricats, de muntatge àgil i que no generin residus a l’obra.

L’actuació enllaça els volums existents mitjançant un nou filtre de llum que incorpora nous espais interiors de comunicació i relació.

2Puig.architects · Xavier Montoliu · Ignasi Navàs

 

|